domů  |   tisk  |   napište nám

NÁKUPNÍ ŘÁD

Dodavatel:
Fixed Point s.r.o., se sídlem Americká 233/3, 120 00, Praha 2-Vinohrady
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 122667
IČ: 27865622, DIČ: CZ27865622
číslo účtu: 35-8045170237/0100

1. Nabídka zboží na stránkách www.fixedpoint.cz je katalogem námi nabízeného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná a odeslaná objednávka zákazníka (kupujícího).

2. Podáním objednávky potvrzujete souhlas s tímto nákupním řádem a zároveň s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami nakupovaných výrobků.

3. Kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly (zejména telefonické hovory, objednání a posléze vrácení zboží dodavateli, poštovné, balné apod. do max. výše 500 Kč) a to nejpozději do 14 dnů

4. V případě neuhrazení nákladů ve stanovené lhůtě, se považuje případ za porušení smlouvy ze strany objednavatele a pohledávku spolu s pokutou 500 Kč bude podstoupena advokátní kanceláři k vymáhání.

5. V případě, že již objednané zboží na základě závazné objednávky, nebude zákazníkem stornováno a nebude vyzvednuto na příslušné poště, náleží náhrada poštovného a balného v příslušné výši.

6. O stavu Vašich objednávek budete informováni elektronickou poštou, popřípadě je možné se obrátit na adresu objednávky@fixedpoint.cz .

7. V ceně zboží je zahrnuto balné a poštovné v rámci České republiky. Cena za balné a dopravné do jiných státu než ČR se mění dle adresy a státu dodání a je vždy uvedena před dokončením objednávky.

8. S odesláním objednávky kupující souhlasí s uchováváním údajů o zákazníkovi, a to jména, adresy, telefonu a emailového spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu, případně pro zasílání obchodních sdělení s novinkami prodávajícího. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@fixedpoint.cz

JAK PLATIT

1. Dobírka - klasická metoda platby při doručení. Pošta Vám zboží doručí až domů a Vy zaplatíte při převzetí. Pozor, tento způsob platby platí pouze na území ČR!

2. Zboží můžete koupit za hotové také u našich partnerů, pro každý titul uvádíme na webových stránkách prodejny, kde je ev. zboží k dispozici.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat bez zbytečného odkladu a o případných zjištěných závadách informovat prodávajícího nejpozději do 3 dnů a to písemnou formou (e-mail). Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě DVD nosičů nesmí být porušen igelitový přebal. Dodavatel je v takovém případě oprávněn si účtovat manipulační a storno poplatky vyjadřující jeho náklady ve výši 250 Kč.

2. Pokud by závada byla způsobena naší stranou, bude Vám zboží v odpovídající kvalitě obratem dodáno na naše náklady.

3. V písemném oznámení kupující uvede zjištěné závady (druh, čím se projevují) a odešle jej na adresu: reklamace@fixedpoint, zboží nám poté doručí poštou na adrese: Fixed Point s.r.o., Americká 233/3, 120 00 Praha 2-Vinohrady.

4. V případě komplikací je možné v pracovních dnech od 8,30 - 16,00 kontaktovat dodavatele na tel. č: 774 028 569

5. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace o stavu a vyřízení.

6. Fixed Point s.r.o. nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným použitím v rozporu s nákupním řádem.

resetovac
© Fixed Point s r.o. 2008
realizace  Quasar